HEM
MÅL                                   MENING                                 MÅNGFALD
FORUM

SYFTE
MÅL - INTENTION


ATT SÄTTA UPP MÅL
gör de flesta av oss redan som barn: "När jag blir stor ska jag bli...

Adito AB's syfte är att verka för ALLT LIV där vi ser som 1a delmål
ALLAS FRIHET, ENHET
OCH UTVECKLING

De flesta MÅL innebär UTMANINGAR
som kan och ofta leder till UTVECKLING
både för den enskilda individen, mänskligheten
och planeten.
Om vi antar utmaningarna som vi kommer att möta och får en djupare förståelse av ovanstående så denna aspekt spelar det egentligen ingen roll vilket mål vi ställer upp eftersom det är just i de utmaningar som vi möter  

ÄR DETTA MÅLET?

Jag växte upp i tron att

 
det förväntades av mig bara,
att jag skulle bevisa hur stark
och handlingskraftig jag
kunde vara

Och jag har aldrig vågat
erkänna när jag känt mig
ensam, ledsen och rädd
för jag trodde känslor
var svaghet och svaghet är
att bli illa sedd

              
                          M Rosenberg