HEM
MÅL                                 MENING                                 MÅNGFALD
FORUM

MÅNGFALD
Varje dag vi möter varandra med empatisk förståelse ökar den Goda Viljan i Världen

Varje dag när vi ser varandras Goda Vilja bidrar vi till att öka Freden i Världen

Varje dag vi uppmärksammar årets
FN-dagar och andra viktiga dagar är vi med och bygger FRED


UTBILDNINGAR - METODER - BEHANDLINGAR - PRODUKTER
Konflikt-Akuten - telefonhjälp
Klassiskt Klarspråk                Datum för årets kurser
Grundutbildning
Lärar- och handledarutbildning
Steg på Vägen 1-2 fördjupning Steg 3-4 leder till Vara Viljan
Kurser för Par
Sommarkurser
Studier och övningar för ökad medvetenhet
Avspänningstekniker
Grundläggande meditation
Skapande meditation
Konsultationer och Behandlingar 
Emotionell Clearing
Konsultationer
Helande Filt
Produkter
Litteratur - Artiklar - Böcker - Lånebibliotek
Kost från Biofood
Kosttillskott från Holistic

Den Helande Filten

STUDIER OM DE
SJU LIVSLAGARNA


Frihetslagen

Enhetslagen

Utvecklingslagen

Självlagen

Ödeslagen

Skördelagen

AktiveringslagenSidan skapad 2023-03-30
Uppdaterad 2024