HEM MÅL                             MENING                             MÅNGFALD FORUM

Klassiskt Klarspråk    
GRUNDUTBILDNING

ADITO AB
bildning

öppnar dörren    
till den inre 
fasta punkten

Riv murar - bygg broar

Sebastian Amseldus och Maylie Andersson har sedan 1992 tillsammans utvecklat språket och pedagogiken/metodiken Klassiskt Klarspråk för kommunikation och konfliktlösning, både som metod att lösa konflikter mellan personer som för att lösa upp inre konflikter. 

Syftet med Klassiskt Klarspråk är medkänsla med oss själva och andra och utvecklandet av  Den goda viljan. Klassiskt Klarspråk fungerar både förebyggande och läkande. Förebyggande genom att destruktiva mönster och vanor som införlivats i tidiga upplevelser som varit alltför emotionellt laddade kan brytas i varje stund. Läkande, när vi kan möta allt i oss själva och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själva. På så sätt bidrar vi till   att dessa relationsmönster ej förs vidare till nästa generation.

Klassiskt Klarspråk grundar sig på Marshall Rosenbergs Non-violent Communication, NVC. Efter avslutat grundutbildning i Klassiskt Klarspråk finns möjlighet att gå vidare och utforska Viljans övriga aspekter i fördjupningskursen Vara Viljan

Vill du lära ut Klassiskt Klarspråk erbjuder vi Handledar- och Lärarutbildningar

Vi erbjuder även seminarium och utbildningar för olika målgrupper. Nedan några exempel:

1. Ditt sätt att kommunicera avgör din framgång som chef. 
2. KoM eller PoPin! , Långhelg- eller veckoträningar för par
3. Hur många gånger skall jag behöva säga till? - för föräldrar, lärare,
    förskole- och skolpersonal.
4. Klarspråk för Män. 
5. Helande kommunikation - för terapeuter, läkare och sjukvårdspersonal.
6. Sommarkurs, helg eller 5 dagars träning + semester här på Bjärehalvön, Skåne.

Sidan skapad 2023-03-31
Uppdaterad 2024-03-01