Klassiskt Klarspråk

GRUNDUTBILDNING

HANDLEDAR-  och
LÄRAR- utbildningar

VARA VILJAN

Fördjupning


PARKURSER

SOMMARKURSER


PRISER och PRISPOLICY
MÅL                             MENING                             MÅNGFALD

Handledar- och Lärarutbildning i Klassiskt Klarspråk

Att lära andra

Alltfler har uttryckt önskemål att arbeta med Klassiskt Klarspråk och sprida det vidare - gärna i samverkan med oss. Det har inspirerat oss att utveckla ett handledarmaterial samt tillhandahålla en utbildning för dem som vill utbilda sig till handledare och/eller lärare.

Utbildningen vände sig i början till lärare som ville leda träningar för lärargrupper som utbildade sig i Klassiskt Klarspråk. Idag vänder den sig till alla dem som vill dela med sig av Klassiskt Klarspråk och syftar till att ge ökad kunskap, mängdträning av exempel samt erfarenhet för att kunna erbjuda 3-timmars träningspass i grupp, individuell handledning samt ge introduktions-kurser för en sammanhållen grupp under en längre tid.

Förutsättningen för att bli handledare är dels genomgången grundutbildning dels ytterligare tre träningar inom loppet av 6 månader. Under träningarna kan du liksom tidigare ta upp egna exempel, men fokus är att studera, analysera och reflektera över hur varje exempel behandlas, vilka frågeställningar och teorier som lyfts fram och på vilket sätt studiematerialet används.

Dina observationer kan med fördel ligga till grund och delas vid de individuella handlednings-tillfällen som vid behov förläggs mellan träningstillfällena. Efter genomgången utbildning tecknas ett avtal mellan dig och Adito AB med tillhörande lärar- eller handledarcertifikat. Det medför tillgång till uppdaterat kursmaterial, förmånliga villkor till handledning samt deltagande i så många vanliga intensivträningar under året som du önskar i mån av plats.

Dessutom får du del i hemsidan Klassiskt Klarspråk samt Faceboksidan Klassiskt Klarspråk, där alla lärare och handledare har möjlighet att presentera sina kurser, utbildningar, före-läsningar och gruppträffar. Obligatoriskt är att du deltar i minst en av årets två handledarträffar.

Kostnad för handledarutbildningen som innebär tre träningar, samt Lärar- eller handledar-certifikat är precis som våra övriga priser relaterat till om du tecknar avtal som privatperson,  arbetar i ett mindre företag eller om din arbetsgivare är skola, kommun eller storföretag och kan skilja sig från 2000 till 5000 kronor per träning. För mer information kontakta oss.
 

Förutsättningen för att bli lärare i Klassiskt Klarspråk är att efter genomgången handledar-utbildning, ha genomfört och dokumenterat minst 3 träningar i Klassiskt Klarspråk. Själv delta i  fördjupningen ”Vara Viljan” där de värderingar som ligger till grund för Klassiskt Klarspråk presenteras samt delta i en lärarträff (två och en halv dag) varje år för fördjupning och erfarenhetsutbyteSidan skapad 2022-06-07