HEM
MÅL                                   MENING                                 MÅNGFALD
FORUMMaylie 070-748 1511

Sebastian 070-311 2913
Ring Konflikt-Akuten

när du snabbt behöver lösa en uppblossande konflikt, få djupare förståelse för en uppkommen situation och vill uppnå samförstånd.

Hit ringer du också när du haft ett uppslitande gräl med din partner, dina barn, dina föräldrar eller syskon och omöjligt kan se den goda viljan och därmed ej heller någon försoning.

Hit kan du även ringa när du vill förbereda dig inför ett viktigt samtal eller möte och du behöver ett bollplank, för dina tankar och idéer.

Kostnad: 300:-  för 1-15 minuter *
* längre än 15 minuter - antingen bokar vi tid eller så går en ny 15 minutersperiod igång.


Det vi känner

Jag växte upp i tron

att det av mig förväntades bara,
att jag skulle bevisa hur stark och handlingskraftig jag kunde vara

Och jag har aldrig vågat erkänna när
jag känt mig ensam, ledsen och rädd
för jag trodde känslor var svaghet och svaghet är att bli illa sedd

                M Rosenberg
Sidan 2023-03-30