Sidan under uppbyggnad, för mer information se  Klassikt Klarspråk


MÅLMENINGMÅNGFALD


Vi erbjuder: individen – gruppen – organisationen; kunskap och medel för målsättning, demokratiförankring, bättre arbetsmiljö, större kreativitet, ökad arbetsglädje och ett bättre tillvaratagande av individens och arbetsgruppens kompetens.
Finns det möjlighet att fatta beslut och genomföra förändringar där hänsyn tas, så att alla kan delta och bidra med sina resurser för att skapa det bästa för de flesta för en värld i balans?
Vi tror så, framförallt genom våra utbildningar som alla grundar sig på vårt synsätt
att vi alla är själsindivider och har en God Vilja, samt att alla våra medarbetare
talar Klassiskt Klarspråk.